llegenda

Accessory
Etimologia: del ll. legenda ‘coses que s’han de llegir’, neutre pl. del participi futur passiu de legĕre ‘llegir’ 1a font: s. XIII, Vides
Body
  femení
  1. Títol, escrit explicatiu, etc., d’un pla, un mapa, etc.
  2. Inscripció gravada en una moneda o en una medalla.
  3. heràldica Nom genèric per a tota mena de mots posats en un escut.
  1. literatura i història Narració, oral o escrita, d’aparença més o menys històrica, però en realitat amb una major o menor proporció d’elements imaginatius.
  2. per extensió Faula. Tot això que expliquen és una llegenda.