llepolia

Accessory
Partició sil·làbica: lle_po_li_a
Etimologia: de llépol 1a font: 1460, Roig
Body
    femení
  1. Qualitat de llépol.
  2. Llaminadura.