lletra

Accessory
Etimologia: del ll. lĭttĕra, íd. 1a font: orígens de la llengua
Body
  femení
 1. escriptura
  1. Cadascun dels signes que representen els sons d’un llenguatge.
  2. aprendre de lletra Aprendre de llegir.
  3. saber de lletra Saber de llegir.
  1. escriptura 1. Lletra uncial, carolina, cursiva, cal·ligràfica.
  2. arts gràfiques Cadascun dels tipus que duen, en una de les bases, la figura d’una lletra en relleu a fi de poder-la imprimir.
  3. a poc a poc i bona lletra! locució adverbial Amb la lentitud necessària perquè una cosa surti bé.
  4. bona lletra Escriptura de bon llegir i bella de forma.
  5. mala lletra Escriptura de mal llegir, lletja o traçada amb tosquedat.
  1. Expressió textual, sentit rigorosament cenyit al text. No podem atenir-nos a la lletra del text.
  2. a la lletra (o al peu de la lletra) locució adverbial Segons el sentit literal d’allò escrit o dit, reproduint-ho exactament. Ha repetit les teves paraules al peu de la lletra. Vaig complir les instruccions al peu de la lletra.
  3. lletra morta Expressió que hom aplica a una disposició legal que no té eficàcia, que no és complida per la gent. Aquesta llei, sense reglament, serà lletra morta.
  1. Comunicació escrita adreçada a una persona absent, carta. Lletra apostòlica, reial.
  2. lletra de batalla història i literatura Cadascuna de les lletres que es lliuraven mútuament dos cavallers rivals que volien celebrar una batalla a ultrança.
  3. lletra de canvi [abreviatura l/] dret mercantil Document mercantil utilitzat com a mitjà de pagament, en virtut del qual una persona (lliurador) mana de pagar a una altra (lliurat) una certa quantitat a l’ordre d’una tercera persona (tenidor), que pot ésser el mateix lliurador, en el lloc i el temps convinguts.
 2. plural alimentació, indústries alimentàries Tipus de pasta de sopa que té les formes de les diverses lletres de l’alfabet.
 3. plural ensenyament
  1. Conjunt d’estudis que hom fa a les facultats de lletres.
  2. primeres lletres Ensenyament primari.
 4. plural literatura i art Nom donat al camp cultural en què predomina el conreu de les disciplines humanístiques, sobretot la literatura.
 5. música Conjunt de paraules posades en música per ésser cantades. La lletra d’una cançó.
 6. tenir (algú) molta lletra menuda Ésser molt sagaç, saber-la llarga.