lleudar

Accessory
Partició sil·làbica: lleu_dar
Body
    verb història del dret català
  1. transitiu Cobrar la lleuda (d’una mercaderia).
  2. transitiu Pagar la lleuda (d’una mercaderia).
  3. intransitiu Acreditar el pagament de la lleuda.