llistó1

Accessory
Etimologia: de llista 1a font: 1309
Body
  masculí
  1. construcció i fusteria Peça de fusta serrada llarga i estreta.
  2. construcció naval Banda estreta de fusta que hom col·loca a la part exterior i una mica més amunt de la coberta de certes embarcacions de pesca i d’alguns iots.
  3. llistó de cel ras construcció Cadascun dels trossos de perllonga que hom col·loca a l’embigat d’un sostre per clavar-hi el canyís.
  4. llistó de galze construcció Llistó que forma el galze d’un bastiment.
  5. llistó de maquineta indústria tèxtil Cadascuna de les peces de què es compon el dibuix emprat en les maquinetes de lliços.
  6. llistó de vidriera Llistó prim, de secció rectangular o de quadrant de cercle, que hom empra per a subjectar els vidres d’una vidriera.
 1. figuradament Nivell màxim difícil de superar. Després de l’exercici de paral·leles, la gimnasta russa ha deixat el llistó molt alt a les seves rivals.
 2. heràldica Cinta voleiant que es posa sobre l’escut o a sota i va carregada de la llegenda. 3. Vegeu també:
  llistó2