llit

Accessory
Etimologia: del ll. lĕctus, íd. 1a font: 992
Body
  masculí
  1. mobiliari Moble destinat a jeure-hi i dormir-hi, compost generalment d’un suport pla de fusta o de metall, on hom col·loca el somier i el conjunt format pel matalàs, els llençols, els coixins, etc.
  2. especialment mobiliari Suport del llit.
  3. especialment Conjunt de matalassos, coixins, abrigalls, etc., que hom disposa sobre el suport del llit.
  4. anar (o anar-se’n, o ficar-se) al llit (amb algú) col·loquialment Tenir-hi relacions sexuals.
  5. anar-se’n al llit Anar a jeure al llit, especialment per dormir.
  6. botar (o saltar) del llit Aixecar-se i sortir del llit ràpidament i sobtadament.
  7. deixar el llit Cessar de fer llit.
  8. fer (o desfer) el llit Parar el llit per dormir-hi o desparar-lo quan ja s’hi ha dormit.
  9. fer llit (o estar al llit) Estar allitat.
  10. fer llit a part Dormir en llits diferents dues persones, especialment cònjuges, que habiten juntes.
  11. ficar-se (o posar-se) al llit Ajeure’s al llit, especialment introduint-se entre els llençols.
  12. ficar-se (o posar-se) al llit Allitar-se.
  13. fill del primer llit Fill del primer matrimoni.
  14. llit de baranes (o de barrerons) Llit que té els costats protegits per baranes i serveix per a dormir-hi els infants, de manera que no en puguin caure.
  15. llit de canonge (o de cos i mig) Llit d’uns sis pams d’amplada, on pot jeure amplament una persona, i si cal, dues.
  16. llit de dolor (d’algú) Llit on jeu el malalt.
  17. llit de mariner marina, marítim Llit format per una tela o una lona lligada per tots quatre cantons, que empren els mariners per a dormir dins l’embarcació.
  18. llit de matrimoni (o de dos cossos) Llit de set o més pams d’amplada on poden dormir còmodament dues persones adultes.
  19. llit de monja (o d’un cos) Llit de quatre o cinc pams d’amplada, apte per a dormir-hi una sola persona.
  20. llit de mort (d’algú) Llit on mor. Va fer el testament en el seu llit de mort.
  21. llit niu Conjunt de dos llits en un sol moble, en què l’un és guardat sota l’altre.
  22. llit nupcial Llit destinat a jeure-hi uns nuvis.
  23. llit quotidià dret El llit amb els seus accessoris que no pot ésser embargat.
  24. llit turc Llit estret, sense capçalera, sostingut per quatre petges.
  25. morir al llit Morir de mort natural.
 1. per extensió
  1. Qualsevol cosa que hom utilitza per a jeure-hi damunt, jaç. Es va adormir al bosc en un llit de fullam.
  2. transports Fons d’un carro o una carreta.
  3. llit de morts (o de cossos) Baiard per a portar-hi els morts.
  4. llit de roses (o d’espines) figuradament Situació molt plaent, o molt turmentadora, en què algú es troba.
 2. per analogia
  1. Gruix uniforme de palla, sorra, etc., disposada horitzontalment, capa.
  2. obsolet anatomia animal Conjunt de membranes que cobreixen el fetus.
  3. llit d’estratificació geologia Cadascuna de les cares que assenyalen el pas d’un estrat a un altre.
  1. geografia Fons de la mar, d’un llac, etc.
  2. llit fluvial hidrografia Espai del riu per on s’escorren les aigües.
  3. llit fluvial (o de riu) dret El jaç o tros cobert habitualment per l’aigua durant les revingudes corrents considerat com a bé de domini públic.
  4. llit glacial geologia Espai ocupat per una glacera.
 3. construcció
  1. Cara inferior d’una peça de construcció posada de pla.
  2. Cadascuna de les dues cares de punta d’una dovella.
  3. llit d’escala Volta o pla inclinat damunt la qual descansen els graons.
 4. indústria tèxtil Conjunt de dos riells arquejats que, en la màquina jacquard, sostenen la tira de cartons quan és massa llarga per a penjar del tot.
 5. llit filtrant química i tecnologia Preparació feta amb una matèria fibrosa i resistent, perquè actuï com a filtre.