llivanya

Accessory
Etimologia: variant de llevanya, der. de llevar
Body
    femení
  1. Fissura.
  2. construcció
    1. Fullola que resulta de xapar una peça de pedreny llivanyós.
    2. Peça prima de marès utilitzada per a fer envans o mitjanades.
  3. petrografia Veta o full natural que fa el pedreny de marès.