lluerna

Accessory
Partició sil·làbica: llu_er_na
Etimologia: del ll. vg. lūcerna, ll. cl. lŭcerna ‘llàntia’ 1a font: s. XIV, Llull
Body
  femení
  1. construcció Obertura feta al sostre d’una habitació o a la part alta d’una paret d’un soterrani, generalment vidrada, que serveix per a fer claror a l’interior.
  2. dret català Obertura, destinada a rebre llum a través del predi veí.
 1. entomologia Cuca de llum.
 2. ictiologia
  1. Peix de l’ordre dels perciformes i de la família dels tríglids (Trigloporus lastoviza), amb el cos de color rosa i les aletes pectorals violàcies amb taques fosques. També és anomenada paona.
  2. per extensió Qualsevol dels peixos de la família dels tríglids, amb el cap protegit per una cuirassa òssia amb agullons als opercles i les aletes pectorals en forma de ventall. Cal destacar-ne la lluerna fosca (Aspitrigla obscura), la lluerna roja, o paona, (Aspitrigla cuculus) i la lluerna vera (o rossa ) (Trigla lucerna).
 3. fer lluernes Fer la rateta.