lluitar

Accessory
Partició sil·làbica: llui_tar
Etimologia: del ll. luctari, íd. 1a font: s. XIII
Body
    verb intransitiu
  1. Sostenir una lluita. X lluitarà avui amb Y. La nostra indústria no pot lluitar avantatjosament amb l’anglesa. Lluitar contra la tuberculosi. Lluitar contra la inflació. Lluitar per la vida. Una nau que lluita contra la tempesta.
  2. esports Practicar l’esport de la lluita.