’ls

Body
pronom Forma que adopta el pronom personal els quan va immediatament darrere d’un verb acabat en vocal altra que u semivocal, o darrere d’un pronom acabat en vocal. Pren aquests marcs i canvia’ls per francs suïssos. Dona-me’ls. Quan vinguin les nenes, deixa’ls les joguines perquè s’entretinguin.