lumbar

Accessory
Etimologia: del ll. td. lumbare, íd. 1a font: s. XX, Oller
Body
    adjectiu anatomia animal
  1. Relatiu o pertanyent als lloms o a la regió lumbar.
  2. regió lumbar Part de la columna vertebral, situada entre les regions dorsal i sacra.