magrana

Accessory
Etimologia: d’un encreuament entre les dues formes ll. mille-grana ‘mil grans’ i malum granatum ‘fruit granat’ 1a font: s. XIII
Body
    femení
  1. botànica i agricultura Fruit del magraner.
  2. folklore Aparell emprat en la festa d’Elx per a fer davallar l’actor que fa d’àngel i que duu la palma a la Mare de Déu.
  3. tecnologia Embragatge de dents.