mainada

Accessory
Partició sil·làbica: mai_na_da
Etimologia: del ll. vg. *mansionata, der. del ll. mansio, -ōnis ‘habitatge, casa’, cat. ant. maisonada, maisnada, mot que significava el ‘conjunt de personal de servei, gent d’armes i conjunt de criatures’ d’una mansió o vil·la feudal 1a font: s. XIII
Body
    femení
  1. història del dret i ciències militars Del segle XI al XVI, agrupació de gent armada, organitzada sota un comandant i al servei del príncep, del rei o d’un baró, de manera permanent.
    1. Conjunt de criatures d’una casa.
    2. per extensió Conjunt de criatures, xicalla.