majordom
| | majordoma

Accessory
Compareu: majordona
Etimologia: del b. ll. majordomus, aglutinació de major domus ‘el més gran de la casa’ 1a font: s. XIII, Desclot
Body
    1. masculí i femení Criat principal a càrrec del qual va el govern econòmic d’una casa o hisenda.
    2. masculí i femení Criat que s’ocupa de supervisar les tasques de la llar.
    3. masculí història A la corona catalanoaragonesa, primer funcionari palatí, que tenia cura dels serveis de la casa reial.
  1. masculí història En les confraries, oficial nomenat per satisfer les despeses, tenir cura de les funcions, etc.
  2. masculí i femení relacions del treball Entre els treballadors d’una fàbrica, encarregat de la vigilància.
  3. femení [en desús] Muller d’un majordom.