malalt
| | malalta

Accessory
Etimologia: ant. malaute i malalte, ll. vg. male habĭtus ‘el qui se sent malament’, participi de male se habēre ‘sentir-se malament’ 1a font: c. 1181
Body
    1. adjectiu i masculí i femení patologia Afectat de malaltia, mancat de salut.
    2. adjectiu per extensió Tenir l’estómac malalt.
  1. adjectiu figuradament
    1. Una ànima malalta.
    2. cor malalt Cor torbat per una passió.