malaltia

Accessory
Partició sil·làbica: ma_lal_ti_a
Etimologia: de malalt 1a font: s. XIV, Llull
Body
    femení
    1. patologia Nom genèric de tot procés morbós considerat des de la causa inicial fins a les darreres conseqüències. Una malaltia aguda, crònica. Una malaltia contagiosa, aplegadissa, encomanadissa.
    2. malaltia mental psicologia i psiquiatria Deficiència en el procés d’organització progressiva de la personalitat, que comporta alhora un procés de regressió.
  1. fitopatologia Qualsevol derivació de l’estat fisiològic normal d’una planta.