manual

Accessory
Partició sil·làbica: ma_nu_al
Etimologia: del ll. manualis, íd. 1a font: s. XIV, Llull
Body
  1. adjectiu Que hom fa servint-se de la mà. Treballs manuals.
  2. adjectiu Manós.
  3. masculí història del dret Dret que cobraven per llur firma els jutges ordinaris.
  4. masculí
    1. bibliografia Llibre que exposa les notícies fonamentals sobre un tema determinat i que en facilita una consulta àgil i ràpida. Manual d’història. Manual de filosofia.
    2. litúrgia Llibre que conté els ritus per a la celebració i administració dels sagraments.
    3. manual d’instruccions Petit document o prospecte que hom adjunta a un aparell, una màquina o un programa informàtic i en dona instruccions sobre el funcionament, el manteniment i altres informacions pràctiques per a l’usuari. El manual d’instruccions d’un cotxe, d’una rentadora.