mapatge

Body
    masculí
    1. Acció de mapar;
    2. l’efecte.
  1. mapatge cromosòmic genètica Identificació de la posició que cada gen ocupa en el cromosoma.