marfil

Accessory
Etimologia: del cast. marfil, ant. almàfil, i aquest, de l’àr. ʿaẓm al-fîl ‘os de l’elefant’ 1a font: 1653, DTo.
Body
masculí Vori.