marieta1

Accessory
Partició sil·làbica: ma_ri_e_ta
Etimologia: deriv. del nom de Maria, com a nom de dona vulgaríssim, per antonomàsia 1a font: 1803, DEst.
Body
    masculí despectivament
  1. Home efeminat.
  2. Home homosexual.  3. Vegeu també:
    marieta2