martell

Accessory
Etimologia: del ll. vg. martĕllus, íd., dimin. del ll. martŭlus, íd. 1a font: s. XIII, Desclot
Body
  masculí
  1. oficis manuals Eina de percussió que consisteix en una cabota de ferro, acer, etc., de forma allargada fixada, formant una T, a un mànec que la travessa per l’ull.
  2. medicina Instrument emprat en cirurgia òssia per a picar sobre escarpres, claus, etc.
  3. medicina Instrument per a provocar reflexos tendinosos.
  4. estar entre l’enclusa i el martell figuradament Estar entre l’espasa i la paret.
 1. per analogia
  1. Nom de diversos objectes, peces, etc., que tenen una forma que recorda la d’un martell.
  2. anatomia animal Osset de l’orella mitjana articulat amb l’enclusa i dirigit cap al timpà.
 2. per analogia
  1. Element mecànic destinat a percudir.
  2. armament Peça que pica sobre el fulminant o bé sobre l’agulla percussora i provoca el foc de l’arma.
  3. rellotgeria Dispositiu que percut sobre les campanes i toca les hores, els quarts, etc.
  4. martell electromagnètic electrotècnia Dispositiu format per un electroimant, uns contactes i una molla que produeixen una successió de cops sobre una campana.
  1. tecnologia Nom de diverses màquines destinades a batre, a picar, a perforar, etc., coses dures.
  2. martell de caiguda lliure tecnologia Martell de simple efecte en el qual l’elevació de la massa mòbil és efectuada mitjançant un sistema mecànic.
  3. martell de vapor tecnologia Mall en el qual la massa mòbil és unida a l’èmbol d’un cilindre de simple o de doble efecte; en el primer cas la pressió de vapor fa aixecar la massa, i en el segon, a més, afegeix una energia a la seva caiguda.
  4. martell mecànic tecnologia Martinet en el qual a l’energia de caiguda de la massa mòbil s’afegeix la que li transmet una molla o una ballesta.
  5. martell piló tecnologia Mall de doble efecte i generalment d’una gran potència.
  6. martell pneumàtic tecnologia Mall autocompressor en el qual l’aire comprimit produeix l’elevació de la massa mòbil i durant la seva caiguda hi afegeix una certa energia.
  7. martell pneumàtic mineria i obres públiques Màquina de percussió, de funcionament pneumàtic, emprada en treballs de mineria i en obres públiques.
 3. esports En l’atletisme, bola de ferro unida a un cable de fil d’acer que tanca en forma de nansa.