marxapeu

Accessory
Partició sil·làbica: mar_xa_peu
Etimologia: del fr. marche-pied ‘esglaó’ 1a font: 1803, DEst.
Body
  masculí
 1. construcció
  1. Llindar.
  2. Primer esglaó d’una escala que és més llarg que els altres.
 2. automòbil, automobilisme Estrep d’un cotxe.
 3. marina, marítim Corda gruixuda que, assegurada pels caps a les vergues, al botaló, etc., i sostinguda per uns estreps, serveix perquè els mariners hi caminin durant les maniobres.
  1. tecnologia Barra que hom acciona amb el peu per comandar un mecanisme, per aturar-lo, etc.
  2. indústria tèxtil Pedal del teler de xarxes que és accionat per l’operari per governar el corró plegador.