masegar

Accessory
Etimologia: sembla resultat d’un encreuament entre formes verbals der. de l’ant. maset, -eda ‘domesticat’, ll. mansuetus ‘mansoi’, i de massa1 1a font: 1862
Body
verb transitiu Sotmetre a pressions, fregadissos, batzegades, etc. Hi havia tanta gent al concert que vaig quedar ben masegat.