matí

Accessory
Etimologia: del ll. matūtīnum, reducció de tempus matutinum ‘temps, hora matinal’ 1a font: s. XIV, Llull
Body
    masculí
  1. Part del dia compresa entre l’alba i el migdia. Matí de boira, tarda de sol. A les sis del matí. Demà al matí.
  2. de bon matí locució adverbial Molt de matí.
  3. de matí locució adverbial Aviat del matí. Demà he de llevar-me de matí. A les onze és massa tard: veniu més de matí.