matrimoni

Accessory
Etimologia: del ll. matrimonium, íd., der. de mater ‘mare’ 1a font: s. XIV, Jaume I
Body
    masculí
  1. sociologia, dret i religió Unió legítima entre dues persones establerta mitjançant certs ritus o formalitats legals. Matrimoni canònic, civil. Matrimoni per poders.
  2. col·loquialment Parella formada per dos cònjuges. Un matrimoni molt ben avingut. Un llit de matrimoni.
  3. plural botànica Planta herbàcia de la família de les primulàcies (Primula acaulis), de fulles oblongoobovades disposades en roseta basal, flors pentàmeres de calze tubulós, de color blanc o groc pàl·lid, i fruit en càpsula.