mediant

Accessory
Partició sil·làbica: me_di_ant
Etimologia: del ll. medians, -ntis, participi pres. de mediare ‘estar al mig’
Body
femení música Tercer grau de l’escala diatònica, que forma la tercera major en l’escala major i la tercera menor en l’escala menor.