medieval

Accessory
Partició sil·làbica: me_di_e_val
Etimologia: del b. ll. medioaevalis, íd., der. de medium aevum ‘edat mitjana’ 1a font: s. XIX
Body
adjectiu Relatiu o pertanyent a l’edat mitjana.