meniantàcies

Accessory
Partició sil·làbica: me_ni_an_tà_ci_es
Body
    femení botànica
  1. plural Família de contortes constituïda per herbes aquàtiques, de fulles alternes, flors pentàmeres i actinomorfes i fruits capsulars.
  2. singular Planta de la família de les meniantàcies.