menstruació

Accessory
Partició sil·làbica: mens_tru_a_ci_ó
Etimologia: de menstruar 1a font: 1839, DLab.
Body
    femení fisiologia
  1. Fenomen fisiològic de la vida sexual femenina que es presenta en les dones sanes des de la pubertat fins a la menopausa, que consisteix en un fluix hemàtic procedent de la cavitat uterina que es reprodueix generalment cada 28 dies.
  2. Menstru eliminat durant la menstruació.
  3. menstruació vicariant Menstruació amb fluix sanguini que, excepcionalment, pot ésser produïda en algunes dones per algun òrgan que no sigui els genitals en lloc de la menstruació ordinària.