mentà

Body
masculí química orgànica Substància sintètica saturada que hom obté per hidrogenació del p-cimè. La seva fórmula és C10H20.