mentrestant

Accessory
Compareu: mentre
Etimologia: potser comp. de mentre i estant2, de l’ant. estant que de sentit semblant, o millor de mentre, amb la -s adverbial (v. abans) i tant1, tenint en compte l’ant. mentretant 1a font: s. XV, Curial
Body
adverbi Durant el temps en què s’esdevé alguna cosa. Tots treballàvem; i tu, què feies, mentrestant?