menyspreable

Accessory
Partició sil·làbica: menys_pre_a_ble
Etimologia: de menysprear 1a font: s. XV, Curial
Body
adjectiu Que mereix menyspreu.