meridional

Accessory
Partició sil·làbica: me_ri_di_o_nal
Etimologia: del ll. td. meridionalis, íd. 1a font: 1696, DLac.
Body
  1. adjectiu Del sud, pertanyent al sud. Els països meridionals.
  2. adjectiu i masculí i femení Natural, originari, de les regions del sud. Un meridional, una meridional.