mesclar

Accessory
Etimologia: del ll. vg. *misculare, der. del ll. mĭscēre, íd. (cf. reviscolar) 1a font: 1284
Body
    verb
  1. transitiu Ajuntar coses diverses de manera que no se’n vegi la diversitat, que formin un tot aparentment homogeni. Mesclar colors diferents. Mesclar jazz amb una música africana.
  2. pronominal En aquest punt, es mesclen les aigües de les dues rieres.