mesurable

Accessory
Etimologia: de mesurar 1a font: s. XIV, Llull
Body
    adjectiu
  1. Que pot ésser mesurat.
  2. conjunt mesurable matemàtiques i estadística Donat un espai mesurable (Ω, a), cadascun dels conjunts de l’àlgebra a.