microorganisme

Accessory
Partició sil·làbica: mi_cro_or_ga_nis_me
Etimologia: de micro- i organisme
Body
masculí microbiologia Organisme que no pot ésser observat si no és amb l’ajut d’una lupa o d’un microscopi.