midó

Accessory
Etimologia: cat. ant. amidó, d’una variant del b. ll. amidum, ll. cl. amўlum, i aquest, del gr. ámylon, íd., der. de mýlē ‘mola’ 1a font: 1249
Body
    masculí
  1. química orgànica Polisacàrid de fórmula general (C6H10O5)n, obtingut comercialment a partir dels cereals, dels llegums, de les glans o de les castanyes i emprat en la preparació de coles, en l’aprest de teixits, en la indústria alimentària i en farmàcia.
  2. alimentació, indústries alimentàries Fècula.