migratori
| | migratòria

Accessory
Etimologia: de migrar
Body
    adjectiu
  1. Relatiu o pertanyent a la migració.
  2. Dit dels individus (grups ètnics, animals, etc.) que efectuen migració.