militant

Accessory
Etimologia: de militar2
Body
    1. adjectiu i masculí i femení Que milita, especialment en el camp polític o sindical. Un militant obrer.
    2. militant de base Membre actiu d’una organització política o sindical que no pertany a l’aparell.
  1. adjectiu per extensió Actitud militant. Política militant.