minut

Accessory
Etimologia: del ll. minūtus, -a, -um ‘menut’, participi de minuĕre ‘disminuir’ 1a font: 1803, DEst.
Body
    masculí
  1. [símbol min, mn] metrologia Unitat de temps equivalent a la seixantena part d’una hora.
  2. geometria Unitat de mesura d’angles.
  3. minut angular astronomia Unitat angular que equival a la seixantena part d’una hora angular, és a dir, a 15 minuts sexagesimals.