missatge

Accessory
Etimologia: del b. ll. missatĭcus ‘missatger; missatge’, der. de missus ‘enviat’, participi de mittĕre ‘enviar’ 1a font: s. XIII, Desclot
Body
  masculí
  1. Comunicació, notícia, tramesa a un destinatari determinat. Han tramès un missatge d’adhesió al rei. Reberen el missatge que la comtessa era morta. Un missatge telegràfic. Un missatge d’amor.
  2. Comunicació oficial que el cap de l’estat o d’una entitat, el papa, etc., dirigeix a la nació, a les cambres legislatives, als membres d’una entitat, als fidels, etc., en ocasió d’un esdeveniment important o per algun motiu greu.
  3. informàtica Seqüència de caràcters usada per a contenir i transmetre dades.
  4. informàtica Informació donada per un programa o un sistema operatiu d’un ordinador, per tal d’assenyalar l’estat d’execució d’una feina, per a exposar errors detectats o per a requerir una informació concreta.
  5. comunicació Seqüència de senyals combinada segons unes regles determinades, que un emissor transmet a un receptor a través d’un canal.
  6. missatge de text (o missatge SMS) [sigla SMS] telecomunicacions Missatge alfanumèric de llargada limitada, que hom envia i rep des d’un telèfon mòbil, a través del servei de missatges curts.
 1. figuradament
  1. Allò que una doctrina religiosa, filosòfica, etc., revela, ensenya, essencialment. El missatge cristià.
  2. especialment Contingut ideològic, moral, etc., que pretén de transmetre una obra literària, artística, etc.
 2. Persona encarregada de portar o anar a cercar alguna cosa; andador.
 3. A Mallorca i Menorca, home llogat per mesos o per un any per a fer la feina en una possessió o un lloc.