mode

Accessory
Homòfon: moda
Etimologia: del ll. modus ‘mesura’ 1a font: 1406
Body
  masculí
  1. Manera d’ésser variable d’un ésser.
  2. mode d’ésser (o mode real, o simplement mode) filosofia Determinació entitativa mancada de consistència en ella mateixa, dependent sempre d’una altra entitat i amb un grau de realitat menor encara que el de l’accident.
  3. mode de l’ésser filosofia transcendental 2 1.
 1. dret civil
  1. Circumstància que acompanya un acte jurídic i li dona una singularitat, l’incompliment de la qual no en produeix la nul·litat.
  2. Encàrrec unit a una donació, un llegat, etc., que obliga l’adquirent.
  3. mode d’adquisició Fet jurídic pel qual una persona adquireix el domini o un altre dret real sobre la cosa.
 2. gramàtica Categoria verbal que dona lloc a modificacions del verb per influx o règim d’algun mot o alguna proposició a què estigui o pugui estar subordinat i que manifesten l’actitud subjectiva del parlant respecte a allò que diu, és a dir, si l’acció del verb és concebuda com un fet o com una possibilitat, una intenció, etc.
 3. lògica En el sil·logisme categòric, cadascuna de les 16 disposicions de les premisses segons llur quantitat i qualitat.
 4. mecànica Cadascuna de les ones estacionàries amb què pot vibrar una corda tensa, una membrana, una columna d’aire, etc.
 5. música
  1. Successió, en una melodia, de tons i semitons situats d’una manera determinada i que constitueix una escala tipus.
  2. Al segle XIII, cadascuna de les cèl·lules o fórmules rítmiques que ordenaven una obra musical.
  3. En la teoria mensural medieval, nom donat al valor de les figures màxima i longa.
 6. mode de producció economia Concepte teòric elaborat per l’anàlisi de les formacions socials concretes, la validesa del qual no és limitada a un període o a un tipus de societat.