modular1

Accessory
Etimologia: del ll. modulari ‘mesurar, regular’ 1a font: 1839, DLab.
Body
  verb
 1. música
  1. transitiu Regular la veu amb bona entonació i inflexions variades.
  2. intransitiu Passar d’un mode a un altre i d’una tonalitat a una altra.
 2. transitiu telecomunicacions Efectuar una modulació. 3. Vegeu també:
  modular2