monoic
| | monoica

Accessory
Partició sil·làbica: mo_noic
Body
adjectiu botànica Dit de les plantes que tenen les flors masculines i les femenines en un mateix individu.