monosíl·lab
| | monosíl·laba

Accessory
Etimologia: del ll. monosyllăbus, -a, -um, i aquest, del gr. monosýllabos, íd.
Body
adjectiu i masculí lingüística Dit del mot format per una sola síl·laba: fill, sol.