moralment

Accessory
Etimologia: de moral
Body
    adverbi
  1. Conforme a les regles de la moral.
  2. Amb una certesa moral, no materialment. Estem moralment segurs que ha estat ell.