morenot

Body
masculí ictiologia Peix anguil·liforme de la família dels murènids (Gymnothorax unicolor), de color marró fosc uniforme, de vegades tirant a rosat, que es distribueix per l’Atlàntic oriental i la Mediterrània.