morrió

Accessory
Partició sil·làbica: mor_ri_ó
Etimologia: de morro 1a font: 1558
Body
    masculí
  1. Boç.
  2. construcció Reixa de ferro, petita i bombada, que hom col·loca en els embornals i desguassos per tal d’evitar que s’embussin.
  3. indumentària Capell militar alt, amb visera i galteres, que protegia el cap i la cara del soldat.