mosca

Accessory
Etimologia: del ll. mŭsca, íd. 1a font: s. XIII
Body
  femení
  1. entomologia Nom donat a una gran diversitat d’insectes dípters del subordre dels braquícers.
  2. afluixar la mosca figuradament i popularment Pagar, donar, diners sense ganes de fer-ho. Al capdavall, ha hagut d’afluixar la mosca.
  3. estar mosca figuradament i col·loquialment Estar de mal humor o empipat.
  4. morir (o caure) com mosques hiperbòlicament Morir en gran nombre, especialment en un combat. Els soldats queien com mosques.
  5. mosca! col·loquialment Interjecció que denota admiració, sorpresa, etc.
  6. mosca blava entomologia Mosca vironera.
  7. mosca boja entomologia Bufaforats.
  8. mosca camaleó entomologia Mosca de la família dels múscids (Stomoxys calcitrans), molt semblant a la mosca comuna, però amb la trompa dirigida cap endavant.
  9. mosca comuna (o domèstica, o simplement mosca) entomologia Mosca de la família dels múscids (Musca domestica), de cap negrós i cos gris, d’una gran prolificitat i que és combatuda amb insecticides i mesures d’higiene.
  10. mosca d’ase entomologia Mosca de la família dels hipobòscids (Hippobosca equina), de color groguenc i ales vermelloses i potes molt llargues.
  11. mosca de la carn Mosca de la família dels múscids (Sarcophaga carnaria), grisa amb bandes negres, vivípara i perillosa.
  12. mosca de la fruita entomologia Mosca de la família dels tripètids (Ceratitis capitata), de cap groc i gris i ales irisades, molt perjudicial.
  13. mosca de la son entomologia Mosca tse-tse.
  14. mosca del colom entomologia Mosca de la família dels hipobòscids (Ornithomya avicularia), transportadora d’agents patògens.
  15. mosca de les cireres entomologia Mosca de la família dels tripètids (Rhagoletis cerasi), de color negre i que parasita les cireres.
  16. mosca de l’olivera entomologia Mosca de la família dels tripètids (Dacus oleae), de cap vermellós i plaga de les oliveres, on causa grans estralls.
  17. mosca dels estables entomologia Mosca camaleó.
  18. mosca del vinagre entomologia Drosòfila.
  19. mosca mediterrània entomologia Mosca de la fruita.
  20. mosca saballonera entomologia Mosca vironera.
  21. mosca tse-tse entomologia Gènere de mosques de la família dels múscids (Glosina sp), de color gris i transmissores dels tripanosomes, productors de la malaltia de la son.
  22. mosca verda entomologia Mosca de la família dels múscids (Lucilia caesar), de color verd brillant i que pon els ous sobre la carn en descomposició.
  23. mosca vironera entomologia Mosca de la família dels múscids (Calliphora erytrocephala), de color blau metàl·lic i que pon els ous sobre la carn fresca, d’on creixen les larves anomenades saballons.
  24. no faria (o no faries, o no faríem, etc.) mal a una mosca (o no ésser capaç [o ésser incapaç] de fer mal a una mosca) hiperbòlicament Expressions que hom aplica a una persona de molt bon cor.
  25. no sentir-se ni una mosca Haver-hi un silenci absolut.
  26. pujar-li (a algú) la mosca al nas figuradament i col·loquialment Perdre la paciència, irritar-se. Ves amb compte, que ja comença a pujar-li la mosca al nas!
  27. quina mosca el (o et, o us, etc.) pica? (o quina mosca l’ha [o t’ha, o us ha, etc.] picat?) figuradament i col·loquialment Expressions amb què hom mostra estranyesa davant un accés d’ira, una rauxa, etc.
  28. saber ventar-se (o espolsar-se) les mosques figuradament i col·loquialment Saber contestar als atacs, a les insídies, etc.
 1. per analogia entomologia
  1. Nom donat a diversos insectes pertanyents a ordres molt diferents i que per llur morfologia o llur comportament recorden les mosques pertanyents a l’ordre dels dípters.
  2. mosca blanca Nom donat a diverses espècies d’insectes homòpters de la família dels aleuròdids.
  3. mosca daurada (o mosca de foc) Insecte de l’ordre dels himenòpters, de la família dels crísids (Chrysis ignita), amb el cap i el tòrax blaus i l’abdomen roig, molt vistosa i que pon els ous dins els nius d’abelles i vespes.
  4. mosca d’Espanya Cantàrida.
  5. mosca d’olor Aròmia.
  6. mosca escorpí Gènere d’insectes de l’ordre dels mecòpters, de la família dels panòrpids (Panorpa communis), d’ales transparents i tacades de negre i amb un agulló verinós a l’abdomen.
 2. per analogia
  1. Nom donat a diferents coses comparables a una mosca per la petitesa, el color o la forma.
  2. especialment Petit clap de pèl que hom es deixa créixer entre el llavi inferior i el mentó.
  3. cosmètica Trosset de tafetà negre que les dones s’enganxaven prop de la boca, al front, etc.
 3. plural botànica Nom aplicat a diverses espècies del gènere Ophrys, de la família de les orquidàcies. Les principals són les mosques grogues o abellera groga (O. lutea), les mosques de l’ase o abellera mosquera (O. muscifera), les mosques petites (O. bombyliflora), i les mosques vermelles (O. tenthredinifera).
 4. plural patologia
  1. Nom donat als dolors del començament del part, corresponents al període de dilatació del coll.
  2. mosques volants Fenomen subjectiu consistent en l’aparició de punts negres en el camp visual.
 5. indústria tèxtil Mota.
 6. mosca de Milà farmàcia, indústria farmacèutica i terapèutica Vesicatori constituït per un petit emplastre a base de cantàrides contingut en un tros de tafetà d’uns 6 cm de diàmetre.