mosquit

Accessory
Etimologia: der. de mosca segons el model de cabra/cabrit, del sufix dimin. ll. -īttu (variant de l’altre dimin. ll. -ĭttu), de més rendiment en cast. (dimin. en -ito), que en cat. només ha donat cabrit i mosquit 1a font: s. XIV, Corbatxo
Body
  masculí entomologia
  1. Nom donat a diversos insectes dípters de la família dels culícids i semblants.
  2. mosquit anòfel Gènere de dípters del subordre dels nematòcers, de la família dels culícids (Anopheles sp), semblant al cúlex, però els seus individus romanen en posició obliqua sobre una superfície vertical; són hostes intermediaris de diverses espècies de plasmodis.
  3. mosquit cúlex Gènere de dípters del subordre dels nematòcers, de la família dels culícids (Culex sp), d’ulls grossos, tòrax prim i allargat i que produeix picades doloroses.
 1. per extensió Nom donat a qualsevol insecte dípter del subordre dels nematòcers.
 2. mosquit verd Insecte de l’ordre dels homòpters, de la família dels tiflocíbids (Empoasca lybica), amb una àrea cerosa a l’èlitre i que ponen ous sobre diverses plantes, on provoquen alteracions.
 3. matar els mosquits a canonades figuradament Fer servir mitjans desproporcionats per a resoldre coses senzilles.